L’alimentació del nostre animal. Aspectes generals 1

L'alimentació del nostre animal. Aspectes generals 1

Els nostres estimats gats i gossos son éssers que prevenen d'animals salvatges que s'han anat domesticant.
Això, des de el punt de vista nutricional suposa un gran canvi:
.- Abans ells havien de buscar el seu aliment i l'ingerien cru i humit.
.- Ara es el home el que els ho proporciona, cuit i sec.
Les costums alimentaries del home i dels animals en la nostra societat, han canviat de manera molt notable en l'ultim segle, degut a una sèrie de factors que no analitzarem aquí.
De manera general, la meua opinió forjada al cap de tots aquest anys exercint la professió, és que aquesta situació te aspectes positius i negatius:

A .- Aspectes positius:
.- Hi ha més animals que no pateixen fam. Hi ha mes matèries primeres i això permet fabricar mes quantitat d'aliment.
.- Hi ha més consciencia de lo que es realment un animal, sobre tot amb els animals de companyia, i això fa que els seus propietaris es preocupen més per la seva alimentació.

B.- Aspectes negatius:
.- La cria intensiva d'animals per l'alimentació, pollastres, titos, porcs, vedelles, conills,... amb pinsos procedents de l'agricultura intensiva (adobs químics, pesticides, transgènics,...) generen carns de menys qualitat i menys saludables.
.- L'ús de subproductes d'origen animal: becs, plomes,... en la fabricació de molts pinsos per tal d'abaratir costos, minvant així la qualitat del producte.
.- La fabricació industrial d'aliments implica:

1.- L'ús de tractaments amb calor, tant per a la formació de farines, com per al propi procés de formació de la croqueta, que alteren la composició original de la matèria primera .
2.- L'ús de tota mena d'additius químics: conservants, colorants, potenciadors de sabor , ... en la fabricació de molts pinsos, facilita l'aparició de patologies pel fet de la seva acumulació dintre del cos.

Sense dubte que amb el tipus de vida que tenim actualment ens es més difícil d'alimentar-mos i alimentar als nostres animals d'una manera bona i sana.
Però per un altra banda, l'alimentació exclusiva amb aliments industrialitzats de qualitat baixa, només ens porta a uns i als altres a més predisposició a emmalaltir, tant per manca o per baixa qualitat dels nutrients, com per acumulació de productes que al cos li son molt difícils d'eliminar.
Haurem de buscar un terme mig.
Seguirem parlant-ne.