L’ALIMENTACIÓ I LA VINGUDA DEL FRED

L’alimentació i la vinguda del fred

A les nostres contrades, durant molts mesos al any, l'excessiva calor ambiental condiciona molt la vida dels nostres animals, sobre tot la seva activitat física, degut a:

1.- La seva incapacitat de transpirar per la pell.
.- Que els impedeix poder eliminar calor mitjançant la suor.
2.- La seva temperatura corporal mes elevada que la del home, 38-39 ºC.
.- Molt mes propera als 41ºC que es la temperatura on hi comença a haver dany cel·lular.

A conseqüència d'aquestes dos característiques, durant aquestes èpoques de calor, els nostres animals:

1.- Redueixen la seva activitat física.
2.- Tenen menys necessitats d'energia per mantenir la seva temperatura corporal.

En l'arribada del fred. Els nostres amics, tenen unes necessitats mes altes en nutrients, ja que:

1.- Han de canviar el seu manto protector per un de mes gruixut que els protegeixi mes del fred.
2.- Necessiten mes energia per poder mantenir la seva temperatura corporal.
3.- Si augmenten la seva activitat física, han de tenir un aport mes alt de nutrients per a poder-hi fer front.

Tot aquestes característiques generals, han de ser estudiades individualment en cada animal en funció de:

1.- Dels tipus de pelatge:
.- Llarg, curt, dur, fi.
2.- De les condicions de vida:
.- Exterior, interior, mixta.
3.- Del grau d'esforç físic al que estan sotmesos.
4.- De la temperatura exterior a la que estan exposats.
5.- Del seu estat físic: obesitat, estar prim, presència de patologies associades.

Per tot l'exposat, fora bo ajustar l'alimentació dels nostres animals depenen de les diferents èpoques de l'any i de les seves necessitats específiques.