Servei veterinari

Servei veterinari

Cirurgia gos Xavier Fernando NofreHem dic Xavier Fernando Nofre. Soc Llicenciat en veterinària des de l'any 1989.
La meva formació post-universitària i els meus primers anys d'exercici professional els vaig fer a l'Hospital ARS Veterinària i al Centre Caní Còrsega de Barcelona.
L'any 1996 hem vaig traslladar a Tortosa i vaig crear Centre Veterinari Baix Ebre, del que soc el veterinari responsable del servei.

Millorar la qualitat de vida de l'animal

Aquesta es la meua raó de ser professional que esta sustentada sobre 3 pilars bàsics:

1.- Respecte, estima i afecte per l'animal i el seu propietari.
2.- Professionalitat i seny en l'exercici de la professió.
3.- Tractament proporcionals:
.- a la gravetat de la malaltia,
.- amb els mínims efectes secundaris per a l'animal per a l'animal
.- amb els mínims costos possibles per al propietari.

Exerceixo la professió sol

servei-veterinariQue com tot en la vida, té les seves avantatges:
.- puc donar un servei més personalitzat, més proper a l'animal i al seu propietari.

I els seus inconvenients:
.- hi ha serveis, com les urgències, o alguns tipus de proves o cirurgies molt especialitzades, que has de remetre a fer a altres a clíniques mes grans.

Sòlida formació i llarga experiència

Mes de 25 anys en la medicina mes clàssica, la que usa la farmacologia i la cirurgia com a eines de curació.
.- Però a mes, des de fa uns 10 anys aproximadament, vaig començar la meva formació amb diferents tipus de medicines integratives i naturals. Com ara:

1.- Teràpia amb Plantes Medicinals (de la que soc màster per la Universitat de Barcelona i per la Universitat Autònoma de Barcelona)
2.-Flors de Bach i altres tipus de Teràpies amb Flors
3.-Homeopatia i la Homotoxicologia
4.-Medicina Ortomolecular (els oligoelements, els biocatalitzadors, les sals de Schüssler)
5.-Teràpia Neural
6.-Teràpies de tipus Energètic

Medicines Naturals, característiques

Sals de Schussler1.- Entenen el cos com un tot. Donat que tots els òrgans i sistemes del cos estant interrelacionats, els problemes que tens en un determinat òrgan o sistema, no te perquè ser un problema exclusivament d'aquest, si no que pot tenir l'origen o estar relacionat amb un altre òrgan o sistema del cos.
2.- Tenen en conte la predisposició a emmalaltir en funció:
2.1.- del caràcter de l'animal
2.2.- de les situacions que ha viscut i/o viu al seu entorn.
3.- Son menys agressives per a l'animal, no tenen o tenen moltíssims menys efectes secundaris.

Medicines Naturals, avantatges

1.-Buscar, trobar i tractar, si el possible, la causa primaria de la malaltia. Que ens condueix a la seva curació real, disminuint així els nombre de processos crònics.
2.- Ser menys agressius amb els tractaments en les malalties més lleus.
3.- En els processos ja crònics, podem eliminar i/o reduir l'us de fàrmacs i els seus efectes secundaris, augmentant així la qualitat i l'esperança de vida de l'animal.
4.- En canvi, l'us exclusiu de la medicina clàssica, molts cops amb una visió bàsicament simptomatològica de la malaltia (si l'animal manifesta un o varis símptomes, els tractem, sense platejar-mos ni tractar quina es la seva verdadera causa primaria). Això ens porta masses vegades a:
.- la cronicitat d'aquest símptomes
.- els efectes secundaris dels tractaments continuats amb fàrmacs que emprem per a controlar-los, que disminueixen la qualitat i l'esperança de vida de l'animal.

Centre veterinari Baix Ebre, equipaments

Disposem dels espais i equipaments necessaris per donar resposta a la majoria de malalties que afecten als vostres animals:

A.- Sales de consulta espaioses i amb taula elevadora per animals grans o amb dificultats de moviment
B.- Quiròfan equipat amb anestesia de gasos, esterilitzador, etc.
C.- Diagnòstic per imatge:
.- Raig X
.- Ecografia
D.- Laboratori
.- Intern, amb microscopi i altres aparells on fer probes ràpides.
.- Extern, treballem amb un gran laboratori extern que ens fa tota mena de probes en un termini de 24 hores.
E.- Sala per administració de seroteràpia on podem administrar líquids per via endovenosa.

Esperem que, tot això que us hem descrit, juntament amb el caliu i l'energia positiva de tot l'equip que formem el Centre Veterinari Baix Ebre, faci que els vostres animals i vosaltres, us sentiu tractats com realment us mereixeu.